Over COLLECTIEF dOFt

COLLECTIEF dOFt

Gecombineerd, is dat met een d of een t? Collectief dOFt creëert voorstellingen met eigen 'spellingsregels' die zowel dans als theater omvatten.

Collectief dOFt – uit te spreken als ‘d of t’, met de “d” van dans en de “t” van theater – creëert professionele publieksvoorstellingen. Net zoals je je soms afvraagt of een woord geschreven is met een ‘d’ of een ‘t’, kan het publiek twijfelen bij een dOFt-voorstelling over de exacte discipline: is het nu dans of theater? Haar publieksvoorstellingen steunen met andere woorden op twee grote pijlers: dans en theater. Dit betekent dat collectief dOFt ruimte maakt voor dans en theater afzonderlijk, maar ook voor het onderzoek naar de combinatie van de twee.

Collectief dOFt werd opgericht door Piet Van Dycke, Jonas Vermeulen en Nele Vermeulen. Samen vormen deze drie jonge makers een dynamisch, ambitieus en veelbelovend triplet. Binnen het collectief vervullen ze fluïde rollen afhankelijk van de productie die gecreëerd wordt, die zich definiëren als artistiek leider, choreograaf, regisseur, speler en danser.

Collectief dOFt speelt graag met verwachtingen, door af te stappen van een logische en lineaire verhaalstructuur, maar de gebeurtenissen meer op een associatieve wijze met elkaar te verbinden. Men laat zich inspireren door verschillende kunstdisciplines zoals geluidskunst, circus, zang, taal, muziek en beeld. Collectief dOFt tracht de perfectie van het imperfecte te tonen waarbij menselijke gewoontes en denkvormen centraal staan. Er heerst een innerlijke noodzaak en een sterke drang naar vernieuwing. We willen niet alles in vakjes opdelen, maar breed en open werken en een frisse wind door het danstheaterlandschap laten waaien. De vernieuwing bestaat in de twist en drive die we geven aan het bestaande, door een andere kijk te geven op wat als realiteit wordt ervaren.

Onze kracht ligt in de relativering van zwaardere thema’s. Dit komt tot uiting in onze creaties in de vorm van humor. Verder maakt collectief dOFt veel associaties met taal. Waarin lust, absurditeit en menselijkheid met elkaar in interactie treden en zich diep tot in de kijker sijpelen. De teksten die we gebruiken zijn zelf geschreven en hebben een komisch en zeer herkenbaar karakter. Het publiek kan bij onze teksten vaak een ‘AHA’-moment beleven. We proberen zwaardere thema’s aan te kaarten, maar dan op een luchtige wijze door teksten op een absurde en dansante manier weer te geven. Collectief dOFt wil ook de ambacht van dans maken centraal zetten: weergegeven in een expressieve, standvastige en gedetailleerde bewegingstaal, met oog voor scherpte, precisie, dynamiek en een strakke uitwerking.

Uit onze voorstellingen spreekt een innerlijke noodzaak die verschillende lagen bevat. De humor, het sterke audiovisuele karakter, de leesbare choreografieën in combinatie met theatrale elementen/tekst en de invloeden van andere kunstenvormen, zorgen voor een eclectische ervaring voor de kijker. Hierdoor ontstaan er verschillende inhoudelijke en beeldende lagen, die een referentiekader vormen om de aangehaalde thema’s te kunnen plaatsen. De voorstellingen van collectief dOFt zijn toegankelijk en uitdagend voor een breed publiek en dit maakt dan ook dat ze te programmeren zijn als avond – en schoolvoorstelling.